USLUGE

                                                                                                           

 

PROCENA VREDNOSTI SVIH NEPOKRETNOSTI

 • Procena tržišne vrednosti nepokretnosti
 • Procena građevinske vrednosti
 • Procena FER vrednosti nepokretnosti za svrhu finansijskog izveštavanja
 • VEŠTAČENJA ( IZRADA NALAZA I MIŠLJENJA)
 • NALAZ I MIŠLJENJE ZA UKNJIŽBU U KATASTAR
 • Procena se radi  u skladu sa opšte prihvaćenim međunarodnim standardima procene (IVS) propisanim od strane Međunarodnog komiteta za standarde procene (IVSC) i Evropskim standardima procene (EVS) donetim od strane Evropske grupe udruženja procenitelja (TEGoVA) i domaćim NACIONALNIM STANDARDOM ZA PROCENU VREDNOSTI (NSP)

   

  • Procena stanova
  • Procena kuća
  • Procena vrednosti poslovnog prostora
  • Procena lokala
  • Procena vrednosti zemljišta
  • Procena vrednosti industrijskih objekata
  • Procena štete na objektima
  • Građevinska vrednost nepokretnosti
  • Fer vrednost nepokretnosti za svrhu finansijskog izveštavanja

   E-mail:   zoran@procenitelj.rs


  • Veštačenja ( sudski veštak )
  • NALAZ I MIŠLJENJE NA OKOLNOST  O POSEBNOM DELU OBJEKTA ( STANA) ZA POTEREBE UKNJIŽBE U KATASTAR

   

   

  IVS 1: Procena tržišne vrednosti

  􀃎 IVS 1 odnosi se na TRŽIŠNU vrednost imovine, prvenstveno nepokretne, kao i povezane elemente

  􀃎 Procenjivana imovina tretira se kao predmet prodaje na (otvorenom) tržištu, a ne kao deo going-concern

  Definicije

  • Tržišna vrednost je ocenjeni novčani iznos za koji imovina može biti razmenjena na odredjeni datum, u transakciji izmedju zainteresovanog kupca i zainteresovanog prodavca, pod objektivnim uslovima(“arm’s lenght”), posle odgovarajućeg marketinga, pri čemu obe strane poseduju odgovarajuća znanja i informacije i deluju bez prinude.

   

  • HABU (Highest and Best Use) –najbolje iskorišćenje (upotreba): najverovatnija upotreba koja je fizički moguća, pravno dopuštena,finansijski izvodljiva i rezultira u najvišoj vrednosti imovine